Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.369.181

48.983

QUY ĐỊNH

NỘP LUẬN VĂN THẠC S, LUẬN ÁN TIẾN S

Để đảm bảo chất lượng lưu trữ và bảo quản thông tin của các luận văn, luận án sau đại học trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến các Học viên cao học, Nghiên cứu sinh khi nộp luận văn, luận án và đĩa CD - ROM cần thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:

1.Nội dung

- Đĩa CD-ROM phải chứa: đầy đủ nội dung quyển luận văn, luận án (trang bìa, tóm tắt, mục lục, nội dung, tài liệu tham khảo…), phải được ghép thành 1 file pdf.

- Kèm theo các file chương trình, file tính toán…(nếu có).

- Bản in luận văn trình bày theo format của P. Đào tạo . 

2.Hình thức

- Chất lượng đĩa CD-ROM phải đảm bảo sử dụng được và đĩa phải được đựng trong 1 hộp nhựa có gáy dày 1cm hình chữ nhật.

- Nhãn đĩa CD - ROM phải dán bằng giấy decan (không dùng các loại hồ, keo dán để dán nhãn) và chứa đầy đủ các thông tin theo mẫu nhãn đĩa đính kèm.

Mẫu nhãn đĩa CD-ROM:

 

Lưu ýThư viện chỉ nhận luận văn, luận án, đĩa CD-ROM đúng quy định, mọi thông báo trước đây trái với quy định trên đều bị bãi bỏ.