Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.369.167

48.969

Tư vấn hỗ trợ bạn đọc

Hỗ trợ bạn đọc trong việc sử dụng thư viện:

- Hướng dẫn kỹ thuật tra cứu và giải thích cách sử dụng các nguồn tài liệu thư viện (Ví dụ: Bạn đọc cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm trên mục lục, tìm tài liệu trên kệ, tìm ra thông tin trong các nguồn tài liệu tham khảo hoặc bạn đọc chưa quen khi sử dụng các nguồn thông tin điện tử…)

 Đáp ứng thông tin theo cầu:

- Bạn đọc yêu cầu cần được giúp đỡ vì không biết sẽ bắt đầu tìm kiếm từ đâu? (Các thắc mắc có thể từ những câu hỏi đơn giản đến những câu hỏi phức tạp). Cán bộ phụ trách dịch vụ tham khảo sẽ tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi này và giúp bạn đọc tìm được thông tin, chính xác và đầy đủ.

 Hướng dẫn bạn đọc theo lớp:

- Tổ chức các hướng dẫn sử dụng thư viện có kết hợp tham quan cho bạn đọc mới, tập huấn về cách tra cứu nguồn tài liệu 

 Hướng dẫn tìm tài liệu phục vụ nghiên cứu:

- Đối với những nhu cầu tìm tin phức tạp, cán bộ dịch vụ tham khảo hướng dẫn bạn đọc có thể tìm kiếm những nguồn thông tin liên quan bằng cách sử dụng hệ thống trực tuyến, CSDL CD-ROM, Internet hoặc mở rộng việc tìm kiếm tại các trung tâm thông tin, các thư viện khác ngoài trường…

 Thực hiện các dịch vụ thông tin:

- Nhận cung cung thông tin theo yêu cầu

- Biên soạn thư mục, cung cấp danh mục sách

- Lưu hành tạp chí: Nếu bạn đọc có yêu cầu, TV có thể sao chụp trang nhan đề, trang mục lục tạp chí để gửi tới bạn đọc.

- Trưng bày sách mới, trưng bày sách theo chủ để

- Giới thiệu, chỉ dẫn tìm tin theo chủ đề