Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.368.661

48.463

Phòng đọc mở

Trung tâm Thông tin – Thư viện mở phòng đọc tự chọn phục vụ bạn đọc, tạo không gian học tập thân thiện và hiện đại.

        * Phòng đọc chuyên ngành (Tầng 8) Tài liệu xếp theo chuyên ngành khoa học theo vần chữ cái của bảng phân loại DDC. Tại đây đang lưu giữ hơn 10.000 cuốn tài liệu cả tiêng Việt và tiếng Anh :

         * Phòng luận văn - luận án – đồ án (Tầng 9): gồm các luận án tiến sĩ, luận văn cao học, đồ án tốt nghiệp của cán bộ giảng viên, viên chức trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, của học viên Cao học được bảo vệ thành công tại Trường. Tại đây đang lưu giữ hơn 1000 tên tài liệu.

Quy trình sử dụng phòng đọc:

1. Tra cứu tài liệu trực tuyến để biết được vị trí tài liệu.

2. Xuất trình thẻ thẻ thư viện tại quầy thủ thư trước khi vào phòng đọc. Đọc kỹ nội quy thư viện dán trước cửa phòng đọc trước khi vào.

3. Vào giá tự chọn tài liệu, chỉ lấy 1 cuốn mang ra bàn đọc, đọc xong trả lại bàn để tài liệu cho cán bộ thư viện xếp lên giá rồi mới lấy cuốn khác. 

4. Lúc ra về lưu ý kiểm tra lại tài liệu mang theo, tuyệt đối không mang tài liệu phòng đọc ra khỏi thư viện.