Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.369.164

48.966

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ TRONG ĐẢNG

GHI CHÚ

1

Phạm Hữu Truyền

Phó Bí thư Đảng uỷ

 

2

Từ Đức Hùng

Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó bí thư chi bộ

 

4

Hồ Thị Mến

Chi ủy viên

 

5

Lê Minh Tân

Đảng viên

 

6

Nguyễn Viết Cường

Đảng viên

 

7

Nguyễn Quang Thanh

Đảng viên

 

8

Phan Xuân Vinh

Đảng viên

 

9

Lê Tuấn Ngọc

Đảng viên

 

10

Kiều Đức Bình

Đảng viên

 

11

Lê Văn Vinh

Đảng viên

 

12

Nguyễn Thị Bích Hảo

Đảng viên

 

13

Cao Thị Hằng

Đảng viên

 

14

Nguyễn Thị Giang

Đảng viên

 

15

Lê Thị Duyên

Đảng viên

 

16

Nguyễn Ngọc Trà

Đảng viên