Thứ bảy, Ngày: 24/09/2022

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1.100.474

43.579

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN QUẢN TRỊ - THƯ VIỆN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

 

Tổ Thư viện

 

 

1

Nguyễn Mạnh Dũng

Chủ tich

 

2

Phan Thị Thành

Đoàn viên

 

3

Cao Thị Hằng

Đoàn viên

 

4

Lương Thị Ngọc Lê

Đoàn viên

 

5

Lê Thị Bích Hảo

Đoàn viên

 

6

Hồ Thị Mến

Đoàn viên

 

7

Nguyễn Thị Giang

Đoàn viên

 

8

Nguyễn Ngọc Hồi

Đoàn viên

 

9

Lê Thị Duyên

Đoàn viên

 

10

Nguyễn Sỹ Khánh

Đoàn viên

 

 

Tổ Quản trị

 

 

11

Từ Đức Hùng

Đoàn viên

 

12

Lê Minh Tân

Đoàn viên

 

13

Nguyễn Viết Cường

Đoàn viên

 

14

Phan Xuân Vinh

Đoàn viên

 

15

Lê Tuấn Ngọc

Đoàn viên

 

16

Phạm Văn Thịnh

Đoàn viên

 

17

Nguyễn Thị Minh

BCH

 

18

Nguyễn Quang Thanh

Đoàn viên

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Đoàn viên

 

20

Trần Đình Quốc

Đoàn viên

 

21

Nguyễn Văn Cường

Đoàn viên

 

22

Nguyễn Phùng Hải

Đoàn viên

 

23

Kiều Đức Bình

Đoàn viên

 

24

Nguyễn Hữu Đức

Đoàn viên

 

25

Nguyễn Đức Hào

Đoàn viên