Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1.661.296

44.546

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN QUẢN TRỊ - THƯ VIỆN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

 

Tổ Thư viện

 

 

1

Nguyễn Mạnh Dũng

Chủ tich

 

2

 Cao Thị Hằng

 Đoàn viên

 

3

 Lương Thị Ngọc Lê

Đoàn viên

 

4

Lê Thị Bích Hảo

Đoàn viên

 

5

Hồ Thị Mến

Đoàn viên

 

6

Nguyễn Ngọc Hồi

Đoàn viên

 

7

Nguyễn Thị Giang

Đoàn viên

 

8

Lê Thị Duyên

Đoàn viên

 

9

Nguyễn Sỹ Khánh

Đoàn viên

 

 

Tổ Quản trị

Đoàn viên

 

 10

Phạm Hữu Truyền

 Đoàn viên

 

11

Từ Đức Hùng

Đoàn viên

 

12

Lê Minh Tân

Đoàn viên

 

13

Nguyễn Viết Cường

Đoàn viên

 

14

Phan Xuân Vinh

Đoàn viên

 

15

Lê Tuấn Ngọc

Đoàn viên

 

16

Phạm Văn Thịnh

Đoàn viên

 

17

Nguyễn Thị Minh

Phó chủ tịch

 

18

Nguyễn Quang Thanh

Đoàn viên

 

19

Nguyễn Thị Ngọc Trà

Đoàn viên

 

20

 Nguyễn Văn Cường

Đoàn viên

 

21

Nguyễn Phùng Hải

Đoàn viên

 

22

Nguyễn Đức Việt

Đoàn viên

 

23

Kiều Đức Bình

BCH

 

24

Nguyễn Đức Hào

Đoàn viên