Thứ bảy, Ngày: 24/09/2022

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1.100.295

43.400

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

GHI CHÚ

1 Phạm Hữu Truyền Phó Bí thư Đảng ủy  

Từ Đức Hùng

Bí thư chi bộ

 

3

Nguyễn Mạnh Dũng

Phó bí thư chi bộ

 

4

Hồ Thị Mến

Chi ủy viên

 

5

Lê Minh Tân

Đảng ủy viên

 

6

Nguyễn Viết Cường

Đảng viên

 

7

Nguyễn Quang Thanh

Đảng viên

 

8

Phan Xuân Vinh

Đảng viên

 

9

Kiều Đức Bình

Đảng viên

 

10

Nguyễn Thị Bích Hảo

Đảng viên

 

11

Cao Thị Hằng

Đảng viên

 

12

Lương Thị Ngọc Lê

Đảng viên

 

13

Nguyễn Thị Giang

Đảng viên

 

14

Phan Thị Thành

Đảng viên