Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

Chỉ dẫn

- Giờ mở cửa:

   Sáng 7h00 - 11h30;

   Chiều 13h30 - 17h00.

   Mỗi buổi dành 30 phút cuối giờ sắp xếp tài liệu lên giá

- Nội quy chung thư viện.

- Nội quy phòng đọc điện tử, truy cập internet

- Nội quy phòng chống cháy nổ

THỐNG KÊ TRUY CẬP

2.369.160

48.962

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Dịch vụ thư viện

Thông báo sách mới
Luận án, luận văn

Văn bản quy phạm pháp luật

 • 82/KH-ĐHSPKTV
  Kế hoạch phổ biến, quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị văn hoá, triết lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh giai đoạn 2021 – 2023
 • 131/QD-DHSPKTV
  Quy chế Thi đua - Khen thưởng năm 2021
 • 139/QD-DHSPKTV
  Quy chế làm việc
 • 3283/BVHTTDL-TV
  Hướng dẫn thi hành Luật Thư viện
 • QD/DHSPKT Vinh
  Quy chế hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện