Thứ bảy, Ngày: 13/08/2022

THỐNG KÊ TRUY CẬP

1.022.240

27.414

Phương thức phục vụ:

Bạn đọc sử dụng Thẻ bạn đọc để đề nghị được truy cập và hoàn toàn miễn phí.

+ Một số quy định:

Phòng đọc điện tử và truy cập Internet có chức năng đáp ứng nhu cầu tra tìm, khai thác tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu của cán bộ, giáo viên , học viên và sinh viên trong trường. Người sử dụng khi vào phòng đọc điện tử và truy cập Internet phải xuất trình thẻ và thực hiện đúng các hướng dẫn của cán bộ quản lý phòng máy và các quy định của trung tâm.

A. Sử dụng, khai thác hệ thống thư viện điện tử.

Hệ thống khai thác tài liệu điện tử được thông qua hệ thống máy chủ của Trung tâm Thông tin - Thư viện. Để đảm bảo việc khai thác được tốt, yêu cầu bạn đọc thực hiện những  quy định  sau:

1. Tra tìm và đọc tài liệu điện tử trên máy tính theo đúng quy trình.

2. Không được sửa chữa thông tin hay tìm cách đi vào hệ thống máy chủ của Trung tâm, gây hỏng hóc và rối loạn hệ thống.

B. Sử dụng dịch vụ Internet:

Người sử dụng dịch vụ Internet có các nghĩa vụ sau:

-  Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng Internet do nhà nước ban hành:Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đã lưu trữ và truyền đi trên Internet.

-  Chịu trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu, mã khoá, thông tin riêng và bảo vệ hệ thống thiết bị Internet của mình.

-  Không truy  cập đến các nhà cung cấp dịch vụ Internet của nước ngoài bằng việc quay số điện thoại quốc tế trực tiếp.

-  Bảo đảm an toàn, an ninh cho hệ thống thiết bị Internet của Trung Tâm. Có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và ngăn chặn tội phạm máy tính trong hoạt động Internet.

-  Không sử dung các ứng dụng Internet đang bị cấm hoặc chư được phép sử dụng.

NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI SAU:

1. Gây rối phá hoại hệ thống thiết bị và cản trỏ việc cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet.

2. Đánh cắp và sử dụng trái phép mặt khẩu, khoá mật khẩu và thông tin riêng trên Internet của các tổ chức và cá nhân.

3. Lợi dụng Internet để chống phá Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây rối loạn an ninh, trật tự, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hoá Việt Nam và các vi phạm pháp luật khác.

Các cá nhân vi phạm quy đinh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo những quy định của nhà nước ban hành